qa 2

നിങ്ങൾ ഉടനെ
ഒരു ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ?

ആയുർവ്വേദ നഴ്സിംഗ് പഞ്ചകർമ്മ തെറാപ്പി / SPA തെറാപ്പി കോഴ്‌സുകൾ

ചുരുങ്ങിയ നാളുകൾ കൊണ്ട് പഠിച്ചു ജോലി നേടാം

നമ്മുടെ നാടിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള ആയുർവേദ, മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ ഹോസ്പിറ്റലുകൾ, ക്ലിനിക്കുകൾ, ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ, ആയുർവ്വേദ ടൂറിസം മേഖലകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ
ജോലി നേടാം.

ആർക്കൊക്കെ
പഠിക്കാം ?

പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് സ്‌കൂൾ/ കോളേജ് പഠനം മുടങ്ങിയവർക്ക്

മിനിമം SSLC യോഗ്യതയുള്ള യുവതി-യുവാക്കൾക്ക്

ഉയർന്ന വിദ്യഭ്യാസം നേടിയിട്ടും ഒരു മികച്ച ജോലി കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തവർക്ക്

ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധാരണ ജോലിയിൽ നിന്നും ഒരു മെഡിക്കൽ-പ്രൊഫിഷണൽ ജോബിലേക്ക് മാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക്

വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ജോലി തേടി പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക്

നിലവിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കും മറ്റു കോഴ്സുകൾ പഠിക്കുന്നവർക്കും അവരുടെ സമയ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഈ കോഴ്സ് പഠിക്കാം

5

പഠനശേഷം ഏതൊക്കെ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്യാം?

നമ്മുടെ നാടിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള ആയുർവേദ, മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ ഹോസ്പിറ്റലുകൾ, ക്ലിനിക്കുകൾ, ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ, ആരോഗ്യ പരിചരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ, ടൂറിസം മേഖലകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ജോലി നേടാം. ലോകത്തെ പല രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നും വിദേശികൾ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് ആയുർവ്വേദവും ടൂറിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്.

ഈ കോഴ്സ് പഠിച്ചാൽ വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉണ്ടോ ?

plane 160861 640 1

വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിരവധി തൊഴിലവസരങ്ങളുണ്ട്.  പ്രത്യകിച്ച് അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്പ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും ആയുർവ്വേദത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ ഏറിവരികയാണ്

എങ്ങനെയാണ്
ഈ കോഴ്സിന്റെ പഠനരീതി ?

1
ഓഫ്‌ലൈൻ പഠന രീതി
ശമ്പളം മൂന്നാം മാസം മുതൽ

👉 ഞങ്ങളുടെ ക്യാമ്പസ്സിൽ വന്ന് സൗജന്യ ഭക്ഷണ താമസത്തോടെ രണ്ടുമാസം കൊണ്ട് പഠിച്ച് മൂന്നാം മാസം ജോലി നേടാം

2
ഓൺലൈൻ പഠന രീതി

ജീവയ
ശാന്ത സുന്ദരമായ ക്യാപസ്

കേരളത്തിലെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കുറ്റിപ്പുറത്തിനടുത്തുള്ള പൈകണ്ണൂർ എന്ന മനോഹരമായ ഗ്രാമത്തിൽ  സർക്കാർ അംഗീകൃത NGO സെർട്ടിഫിക്കേഷൻ ബോഡികളുടെ അംഗീകരത്തോടെ 2012- ൽ  സ്ഥാപിതമായി. 

ആയുർവ്വേദ തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്  പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെയും സിലബസിന്റെയും അതിരുകൾക്കപ്പുറത്ത് സമഗ്രമായ  പഠനാന്തരീക്ഷം നൽകി വരുന്നു. കേരളത്തിലെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും പഠിക്കാനെത്തുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഭക്ഷണ താമസ സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കുന്നു.

 വിദ്ഗ്ധരായ ഡോക്ടർമാരുടെയും അതത് മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള മികച്ച പ്രൊഫഷണലുകളുടെയും ശിക്ഷണത്തിൽ പഠനം പൂർത്തിയാക്കുന്ന അർഹരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്‌  രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള ആയുർവ്വേദ-വെൽനെസ് ചികിത്സാ മേഖലകളിൽ  മികച്ച പരിശീലനവും ജോലിയും നേടാൻ കഴിയുന്നു.

 പ്രസ്തുത മേഖലകളിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കരിയർ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ സമൂഹം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമായ തൊഴിലില്ലായ്മയിൽ യുവതി യുവാക്കൾക്ക് ഒരു പരിധി വരെ  ഒരു നല്ല പരിഹാരം നൽകുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതി പിന്തുടരുന്നു.

 സ്ഥാപന മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുകയും അവരുടെ പ്രൊഫഷണൽ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്  100% തൊഴിലവസങ്ങൾ  ഉറപ്പുനൽകുന്ന ജീവയ, ആയുർവ്വേദ-വെൽനെസ്സ്  ചികിത്സകൾ പഠിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലമായി മാറുന്നു.

പഠിച്ചവർ പറയുന്നു
"Jeevaya is the Best "

Shamala kv
Shamala kv
2024-03-11
Iam sujith. P. S from malappuram.jeevaya is a good campus., I got great experience in the day in jeevaya 🫂🫂institution thankyou for the best experience jeevaya❤❤❤❤❤❤
Lekshmi Lechu
Lekshmi Lechu
2024-03-11
എന്റെ പേര് ലക്ഷ്മി. ഞാൻ വരുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ നിന്നാണ്. ഞാൻ +2 കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് ആയുർവേദിക് പഞ്ചകർമതറാപ്പി ആണ്. ഈ സ്ഥാപനം മലപ്പുറത്ത്‌ പാണ്ടികശാലയിൽ ആണ്. ജീവയ ആയുർവേദിക് പഞ്ചകർമതറാപ്പി എന്നാണ് ഈ കോഴ്‌സിന്റെ പേര്. ഇതു വളരെ നല്ല കോഴ്‌സ് ആണ്. വളരെ നല്ല അനുഭവങ്ങൾ എനിക്ക് ഇവിടുന്നു കിട്ടി. ടീച്ചേർസ് ആയാലും സർ ആയാലും എല്ലാവരും വളരെ നല്ല അടുപ്പമാണ്. 🫂❤️
RESHMA SYAM
RESHMA SYAM
2024-03-11
I'm Reshma from Thiruvananthapuram I had better experience while I'm studying hear.Thanqqq 🥰 Jeevaya for happiness ,endless memories and helps to build a better carrier .🥰Specially thnks to our all teachers ......
Aswathy Kochukunju
Aswathy Kochukunju
2024-03-11
I am Aswathykochukunju from pathanamthitta. I had good experience in institute I got many friends and teachers.l saw for this institution details in Instagram . 100% sure in placement in jeevaya. Thanks for jeevaya.
Dhanya K.d
Dhanya K.d
2024-03-11
എന്റെ പേര് ധന്യ ഞാൻ വരുന്നത് തൃശൂർ ജില്ലയിൽ നിന്നാണ്. ഞാൻ ഈ കോഴ്സ് എന്റെ ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അറിയുന്നത്. എനിക്ക് ഇവിടെ വളരെ നല്ല അനുഭവം ആയിരുന്ന❤️. ടിച്ചർ മാർ ആയാലും വേറെ സ്റ്റാഫ്‌ ആയാലും നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഫാമിലി പോലെ ആയിരുന്ന എനിക്ക് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ് പോയദിവസങ്ങൾ.❤️
Suhailath Suhaila
Suhailath Suhaila
2024-03-11
I am suhailath I am from vengad I like jeevaya institute Teachers are very friendly to all students. Beautiful and amazing atmosphere🥰🫂 Practical class also very interesting .thank for jeevaya 🤩
SANIYA MIRSA PVP
SANIYA MIRSA PVP
2024-02-20
I am saniya mirsa I am coming from lakshadweep Thank u jeevaya institute for making lot of good unforgettable memories in my life with my lovely friends was very short. I really miss those days.because that's lot's of beautifull memories gives me.thank you for being a great friendly teachers for us.things may end but memories will last forever ❤❤
Amal Rajan
Amal Rajan
2024-02-13
I am Amal Rajan, from ernakulam I m happy to say that everyone who completed academic journey from here will have a successfull future in Ayurveda field. The days i spent there was very amazing.. The management and teachers are very freindly and very supportive... Thankyou jeevaya..
_cosmic_ spiri_t_ (Gokul s nair)
_cosmic_ spiri_t_ (Gokul s nair)
2024-02-13
Im gokul from palakkad.i joined this institute on batch 2023-2024. I m happy to write review about this institute because friendly teachers,full freedom to enjoy here, excellent college tour experience,very neat and tidy hostel to stay and delicious food in college canteen, whether i came here i got some crazy friends and unforgettable memories here ,its totally worth for the fees that we payed here👍🏻.come and enjoy the campus life here 🙂.
shaji puliyarkundungal
shaji puliyarkundungal
2024-02-13
I am Shaji from Malappuram joined this Institute in January for my practical class.Early morning by 6 am we got the practical class.I am fully satisfied with the teachers and colleagues. The atmosphere of the institute is really appreciable by location, hostel, evening entertainment and homely simple food.
5 star rating png 21573998074syeo5vib9a

എങ്ങനെയാണ് ഈ കോഴ്സിന് അഡ്മിഷൻ എടുക്കേണ്ടത് ?

ഈ കോഴ്സിന് ചേരാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ
നിങ്ങളുടെ Details അയക്കുക.
ഞങ്ങളുടെ കോഴ്സ് കൗൺസിലർ നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നതാണ്.

qa 2

Pandikasala, Painkanur (PO) Kuttippuram,

Malappuram Dt, Kerala 679571 

Contact: +91 9633680686